האם ניתן להכרח עובד לעבור בדיקת פוליגרף?

בדיקת פוליגרף היא פעולה טורדנית מעט ורגישה ומשמשת למדידת תגובות פיזיולוגיות כדי להבין את מצב הנפשי והרגשי של אדם. ישנם מספר הגבלות והנחיות בקשר לביצוע בדיקות פוליגרף, והחברה צריכה להיות ערנית לכך ולפעול בהתאם לכללי החוק והפקודות המתאימות.

יש חשד כבד לאמינות העובד – למה לא ניתן להכריח אותו לעבור פוליגרף??

לפי החוק הישראלי, עובד לא יכול להיות מוכרח לעבור בדיקת פוליגרף ללא הסכמתו החופשית והמבוססת על מידע מפורט על הבדיקה. כמו כן, עובד לא יכול להיות מושא לחקירה או לבדיקה פוליגרף ללא עו"ד או חתימת מפקד צבאי.

מרגע שקיבל הסכמה חופשית מהעובד לבדוק את נתוני הפוליגרף, על בעל העסק להפעיל את הבדיקה בצורה המתאימה ולציית לכל החוקים הרלוונטיים.

חשוב לציין כי בית הדין לעבודה עשוי לבדוק בקפדנות יתרה את הבקשה וההסכמה של העובד, כדי לוודא שהכן מדובר כאן  ברצון חופשי, ולא הופעל לחץ בלתי סביר. בנוסף, בשל הספקות הידועות בקשר לאמינות הפוליגרף, תידרש ראיות נוספות כדי לנקוט באמצעים נגד עובד, במיוחד במצבים של פיטורים או שלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. בכל מקרה, מומלץ להתייעץ עם עו"ד לפני נקיטת צעדים בכך הקשורים לבדיקת פול

למה לא ניתן להסתמך בלבד על בדיקת פוליגרף?

לא ניתן להסתמך רק על בדיקת פוליגרף כיוון שישנן ספקות גדולות בקשר לאמינות של הפוליגרף. הפוליגרף הוא בדיקה שנעשית על ידי אדם שהוסמך לכך, והיא מבוצעת באמצעות תצלום גרפי של פעילות המוח. אולם, נכון ליום אין פוליגרף שהוכח כפועל באופן יעיל ובטוח למדידת האמת או השקיפות של דברים מסוימים ולכן רגישות רבה על השימוש בהם. בנוסף, בדיקת פוליגרף אינה יכולה להיות המקור היחידי לנימוקים משפטיים או לצעדים חריפים נגד עובדים, ולכן נדרשות ראיות נוספות כדי להעריך את המצב.

אז למה בכל זאת מבצעים פוליגרף?

למרות שבדיקת פוליגרף לא נחשבת לכלי בדיקה מדויק, היא עדיין משמשת ככלי בדיקה נפוץ  בקרב גורמים רבים אין במגזר הפרטי והן במשטרתי, בדיקת הפוליגרף עשויה לחזק או לערער עמדה, ויחד איתה מקובל להציג ראיות נוספות שתומכות את הקביעה.

איך בית הדין מתייחס לבדיקה?

בדיקת פוליגרף עצמה אינה כבילה  בבית משפט, אלא נחשבת לכלי חקירה פופולרי במסגרת החקירה הפנימית והאזרחית, וגם ככלי לשימוש על ידי מעסיקים וגורמים אחרים בקשר לעובדים ובניסיון לאמת טענות או כדי להשיג מידע נוסף על אדם מסוים. אולם, הממצאים של בדיקת פוליגרף אינם מהווים הוכחה מקצועית ומכריעה בפני בית משפט. זאת מפני שיש פסיקת דין ברוב המדינות המעידה על כך שהם אינם מספקים מספיק אמינות ודיוק, ולכן הם לא נחשבים לכלי חקירה מקצועיים ומעמיקים במסגרת בית המשפט.